menu
Christel Heidemann Academie

Bij- en nascholing 

Voor het verdiepen van kennis en het uitbreiden van vaardigheden biedt de Academie verschillende bij- en nascholingsmogelijkheden. De cursussen zijn gericht op de onderwerpen:

1. Oefencursussen met de focus op praktisch handelen.

2. "Tagung" met actuele en speciale vakthema's, casuïstiek, praktische oefeningen, percepsis training, intercollegiale uitwisseling en inzichten in de actuele stand van onderzoek.

3. Bijeenkomsten ter verdieping van speciale thema's.

4. Supervisie.

Speciale aanvullende module: Embryo in beweging door Dr. Jaap van der Wal http://www.embryo.nl/