menu
Christel Heidemann Academie

Links / Disclaimer 

Verein zur Erforschung: www.farbmeridian-therapie.de

Embryo in beweging: www.embryo.nl

MeLuNa Biofotonen Onderzoek: www.meluna.nl

Antroposana, patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg: www.antroposana.nl

AntroVista, gids in antroposofisch Nederland en België: www.antrovista.com

Antroposofische Vereniging Nederland: www.antroposofie.nl

Gesambtausgabe Rudolf Steiner (Duitstalig) in PDF: http://fvn-archiv.net/PDF/GA/


Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Christel Heidemann Academie.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, maar de mogelijkheid bestaat dat de informatie die op deze site wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. De Christel Heidemann Academie is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. De Christel Heidemann Academie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.