menu
Christel Heidemann Academie

Privacy beleid 

AVG  

Privacy beleid van de Christel Heidemann Academie

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Christel Heidemann Academie verwerkt van haar studenten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u een opleiding wilt volgen van de Christel Heidemann Academie, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Christel Heidemann Academie (NL)
Cees Tjeerdema
Engwierderlaan 7, 8754JE Makkum
KvK : 40006032

De administratie is bereikbaar via mail: ctjeerdema@home.nl

Christel Heidemann Akademie (DE)

Barbara Küper-Frerich

Körnerstr. 25 D-58452 Witten

Die Verwaltung ist per E-Mail erreichbar: barbara.frerich@gmx.de

2. Welke gegevens verwerkt de Christel Heidemann Academie en voor welk doel

2.1 In het kader van uw deelname aan de Academie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
Telefoonnummers
E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
Geboortedata
Gevolgde opleiding en beroep
Toegang - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)

2.2 De Christel Heidemann Academie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de opleidingen en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw geboortedatum wordt gebruikt voor het opstellen van getuigschrift

c) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de Christel Heidemann Academie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

d) De naam van uw praktijk, uw praktijkadres en contact informatie worden gebruikt voor het contact met u.

e) De informatie over uw opleiding en uw beroep worden gebruikt voor het toetsen van de vooropleiding eisen .

f) Toegang - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer) geven u de mogelijkheden om in te loggen in het afgeschermde gedeelte van de Website.

3. Bewaartermijnen

De Christel Heidemann Academie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Christel Heidemann Academie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt de Christel Heidemann Academie gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Als lid van de Christel Heidemann Academie kunt u op de website inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die u van ons op aanvraag ontvangt. U ziet dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

5.2 Via de administratie van de Christel Heidemann Academie kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Christel Heidemann Academie zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Christel Heidemann Academie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van de Christel Heidemann Academie: Cees Tjeerdema, ctjeerdema@home.nl

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: Cees Tjeerdema, ctjeerdema@home.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.