menu
Christel Heidemann Academie

Leerplan 

Deel A

Basis van de Meridiaan-kleurentherapie vanuit traditionele en huidige inzichten – het bindweefsel als communicatie netwerk voor regulatie van processen – de functie van de acupunctuurpunten – meridiaanverloop en puntlokalisatie – de wetten van de traditionele Chinese Geneeskunde en de bijzondere regels in de meridiaankleurentherapie – intensief trainen van de bindweefseldiagnostiek – haard en stoorveld – stoorveldonderzoek – littekens testen en behandelen – basis van het antroposofisch mensbeeld – de viergeleding – het etherlichaam- inleiding in het werken met kleuren – basis behandeling met plantaardige pigmenten geverfde zijde.

Deel B

De ontwikkeling van de wereld en de mensheid vanuit geestelijk-wetenschappelijk oogpunt - planeetkracht en werkzaamheid in verband met de therapie - - biologische ritmen - het zenuwstelsel - antroposofische pathologie en geneeskunde - ziektebeelden vanuit meridiaankleurentherapie oogpunt - verdieping van bindweefseldiagnose. Ondersteunende bindweefselmassage technieken.-

Deel C

Geschiedenis van de kleurentherapie - Goethe's kleurentheorie - kleurrelaties - kleurwaarneming - kleureffect - belang van lichtkrachten - training van kleurwaarneming - schilderen met plantaardige kleuren - de specificiteit van zijde en plantaardige pigmenten - casuïstiek in meridiaan - kleurentherapie - beoefening van de "kwaliteiten van waarneming" - de energetische ruimte tussen therapeut en patiënt - de verschillende toepassingsvormen van de therapie - speciale aandacht voor borstproblemen. Antroposofische pathologie en geneeskunde. Leren werken met Heptagrammen.

Deel D

Antroposofische pathologie en geneeskunde - zintuigleer - biofotonen in biologie, geneeskunde en hun onderzoek, metalen en meridianen - sacrale geometrie - verdieping van de therapie - bespreking van de documentatie van de casestudies - toetsing van vaardigheden en kennis

Na afloop van deel D binnen half jaar eindwerkstuk met twee casestudies inleveren. Deze dienen als voldoende te worden beoordeeld ter verkrijging van de akte.