menu
Christel Heidemann Academie

Wetenschap 

De meridiaan- kleurentherapie volgens Christel Heidemann is gegrondvest op drie pijlers. De reguliere westerse geneeskunde, de Chinese geneeskunde en de geesteswetenschap volgens Rudolf Steiner, de antroposofie.

In de geneeskunde zijn voordurend nieuwe inzichten waarop handelen is gebaseerd. In de bovengenoemde gebieden is een groot scala aan opvattingen. Wij trachten inzichtelijk te maken welke samenhang er is tussen deze inzichten en hoe dit geleid heeft naar nieuw therapeutisch handelen.

Bij de Christel Heidemann Academie is uitgebreide kennis aanwezig van de drie genoemde pijlers. Er is een uitgebreide ondersteunende literatuur aanwezig. Hieronder is een kleine greep uit deze literatuur en recente publicaties vermeld.

literatuur

Light in Shaping Life
Biophotons in Biology and Medicine. Auteur: Roel van Wijk, uitgever: Meluna Research, 2014

Segmentale Verschijnselen. Dr. Ben van Cranenburgh, uitgever: Bohm Stafleu Van Loghum

Segmentale Innervation. Ihre Bedeutung für Klinik und Praxis, Reflektorische und algetische Krankheitszeichnen der Inneren Organe. Prof. Dr. Karl Hansen en Dr. Hans Schliack, Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Dynamiek van het menselijk bindweefsel. Functie, beschadiging en herstel. J.J. de Moree. Vijfde herziene druk 2008 Bohm Stafleu Van Loghum

Lehrbuch der Biologischen Medizin. Grundregulation und extrazellulaire Matrix- Grundlagen und Systematik Hartmut Heine. Zweite erweiterte Auflage 1997 Hippocrates Verlag, Stuttgart

Bindweefselmassage. J.F.M. Piët, J.J. Sachs, I.M.A. Sachs-Piët, Elsevier/de Tijdstroom

Promotiestudie van Wil Uitgeest over de fenomenologie van kleur

proefschrift blauw lage resolutie.pdf

Artikelen

tig 118_ verslag biofotonenonderzoek meridiaa....pdf

Recente publicatie over onderzoek door middel van biofotonenmetingen naar de reacties op de meridiaan-kleurentherapie.

bruijn_et_al2017supportive_care_in_cancer.pdf

optimizing_vap_scars.pdf

poster siop.pdf

Artikel van collega Monique Bruggeman en haar onderzoek naar herstel VAP (Venous Access Port) littekens bij kinderen met chemotherapie in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

journal.pbio.1002127.pdf

Onderzoekers geven aan dat kleur de bepalende factor is voor het bijsturen van de biologische klok

tig23_08_van_wijk__meridiaantherapie.pdf Invloed van zijde met natuurlijke kleurstoffen op de fotonenemissie van de mens ( onderzoek periode 2000 -2007)