menu
Christel Heidemann Academie

De Academie 

Christel Heidemann

Sinds 1969 onderwees Christel Heidemann meridiaantherapie. In 1996 heeft dit geleid tot het oprichten van de Christel Heidemann Academie. Na haar overlijden in 1998 werd de opleiding voortgezet door Barbara Küper-Frerich, de door Christel Heidemann benoemde opvolger. In Nederland is Cees Tjeerdema verantwoordelijk voor de Academie. De opleiding meridiaantherapie is een vervolgopleiding voor mensen die al een medische basisopleiding hebben afgerond, zoals artsen, fysiotherapeuten, acupuncturisten, natuurgeneeskundigen, huidtherapeuten en HBO- verpleegkundigen. De opleiding wordt op HBO- niveau gegeven.

In Nederland is een beroepsvereniging voor meridiaantherapie volgens Christel Heidemann.

Raad van Advies

De Christel Heidemann Academie wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze wordt gevormd door Dr. Med. Thomas Rogalli, Facharzt fur Gynäkologie en Dr. Jan Pieter van der Steen, antroposofisch arts en geriater.

Accreditatie

De opleiding meridiaan- en kleurentherapie is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Practicijns (NWP).

Registratie

De Academie is geauditeerd en geregistreerd door het CRKBO (www.crkbo.nl). Wij zijn opgenomen in het register voor kortdurend beroepsonderwijs en vrijgesteld van de BTW-verplichting.

Certificaat

Na toetsing van kennis en vaardigheden ontvangt u een opleidingscertificaat waarmee u uw deelname aan de Christel Heidemann Academie aantoont. Dit certificaat wordt door het Verband Meridian- und Farbtherapie Christel Heidemann e.V. en de NBMK (Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan- Kleurentherapie) als bewijs van kwaliteit en als bewijs voor gunning van accreditatiepunten geaccepteerd. De akte geeft recht op het voeren van de titel "Meridiaantherapeut volgens Christel Heidemann".

Christel Heidemann heeft haar levenswerk in de drie delen „Meridiantherapie“ beschreven. Deze dienen als basis voor de opleiding. Ze worden in eigen beheer uitgegeven en zijn via ons adres te bestellen.

Per band ieder: € 25,--

Band 1 + 2: Meridiantherapie - Die Wiederherstellung der Ordnung lebendiger Prozesse

Band 3: Der menschliche Leib als Offenbarung kosmischer und irdischer Käftewirkungen

Kwaliteit

Vanaf het moment van oprichting van de Academie is kwaliteit bieden onze richtlijn geweest. Kwaliteit bieden in alle facetten van de opleiding:

In de lesstof, deze wordt voortdurend getoetst aan de nieuwste inzichten in de wetenschap.

In de samenwerking, er is een voordurende dialoog met de collega's in de beroepsverenigingen in Nederland en Duitsland.

In de samenwerking met Internationaal werkende onderzoekinstituten zoals Meluna Research.

Het voldoen aan de eisen die vanuit de overheid gesteld worden, daarvoor is de Academie geauditeerd en geregistreerd door het CRKBO (www.crkbo.nl). Wij zijn opgenomen in het register voor kortdurend beroepsonderwijs en vrijgesteld van de BTW-verplichting. Het CRKBO stelt een aantal kwaliteitseisen, onder anderen dat de opleiding haar deelnamevoorwaarden geformuleerd heeft en dat er een klachtenregeling is. Deze vindt u in de onderstaande pdf bestanden.

Opleidingsovereenkomst-2023-2024.pdf

Opleidingsmatrix-2023-2024.pdf

Opleidingsinformatie-2023-2024.pdf

Klachtenregeling-Christel-Heidemann-Academie.pdf