menu
Christel Heidemann Academie

Studieonderwerpen meridiaantherapie 

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn:

 • Kleurenleer volgens Goethe/Newton
 • Diagnostiek bindweefselzones
 • Behandeltechnieken van het bindweefsel
 • Theorie sympaticus/parasympaticus
 • Inleiding Taoïsme
 • Kennis van de meridianen (lokalisatie/verloop)
 • Kennis van de klassieke punten
 • Kennis van het yin/yang principe, middag/middernacht regel, moeder/dochter regel, vijf elementenleer, tendomusculaire banen
 • Grondbeginselen van de antroposofie
 • Vierledig mensbeeld
 • Drieledig mensbeeld
 • Evolutieleer volgens Rudolf Steiner
 • Hiërarchieordening
 • Constitutietypologie
 • Cultuurtijdperken
 • Christelijke ontwikkelingsweg
 • Uitvoerige kennis van het etherlichaam
 • Sacrale geometrie
 • Antroposofische geneeskunde
 • Overzicht van de kennis van de huidige fysica
 • Theorie van de links- en rechtsdraaiende krachten
 • Biofotonen
 • Relatie circadiane ritmen
 • Relatie muziektherapie
 • Fenomenologische embryologie
 • Verdieping van de tast/aspecten van de ontmoeting
 • Kennis van de levensfasen van de mens volgens Bernard Lievegoed
 • Praktische toepassing van de Meridiaan- Kleurentherapie
 • Kunstzinnige vorming


Bovenstaande kernthema's worden aangevuld door inzichten uit de natuurwetenschappen en wetenschappelijk onderzoek. De leerstof wordt verrijkt door inzichten uit de natuurgeneeskunde. Bindweefseldiagnostiek neemt een belangrijke plaats in binnen de opleiding voor het scholen van uw subtiele waarnemingskwaliteiten in het energieveld van de mens. Kunstzinnige scholing in samenhang met de therapie verdiept het geleerde op een bijzondere manier en maakt de opleiding compleet.