menu
Christel Heidemann Academie

Literatuur 

Onderbouwende literatuur  

De Meridiaan- Kleurentherapie volgens Christel Heidemann is gegrondvest op drie pijlers. De reguliere westerse geneeskunde, de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en de geesteswetenschap volgens Rudolf Steiner, de antroposofie.

In de geneeskunde zijn voordurend nieuwe inzichten waarop handelen is gebaseerd. In de bovengenoemde gebieden is een groot scala aan opvattingen. Wij trachten inzichtelijk te maken welke samenhang er is tussen deze inzichten en hoe dit geleid heeft naar nieuw therapeutisch handelen.

In dit gedeelte van de site wordt in eerste instantie een overzicht gegeven van literatuur welke de grondslag vormt van onze therapie. Daarnaast wordt verwezen naar publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

De vermelde literatuur behoort tot de bibliotheek van de Academie.